Ολοκλήρωση εργασιών της Διεθνούς Συνάντησης Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας στα Πλαίσια του έργου RCIA στο Bolzano της Ιταλίας

Η ELEGRAD, μέσω του κ. Στάθη Καλογερόπουλου (CMO) εκπροσώπησε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή συνάντηση ανταλλαγής τεχνογνωσίας η οποία έλαβε χώρα μεταξύ 15-17 Απριλίου 2019 στο ερευνητικό ινστιτούτο EURAC στο Bolzano της βορείου Ιταλίας, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “Regional Creative Industries Alliance (RCIA) – Συμμαχία Περιφερειακών Δημιουργικών Κλάδων – Από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες στις βέλτιστες πολιτικές Περιφερειών στον τομέα της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE».

Ο κ. Καλογερόπουλος κατά την διάρκεια της παροσυίασης του.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην αναγνώριση του υψηλού βαθμού καινοτομίας των επιχειρήσεων που ανήκουν στην Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία και των δυνατοτήτων που παρουσιάζουν ως προς το οικονομικό αντίκτυπο με ταυτόχρονη οικονομική ανάπτυξη, αντιπροσωπεύοντας έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email