Μελέτη Ψηφιακής Στρατηγικής για την Πολιτιστική Διαδρομή της Via Egnatia

Την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019 υπεγράφη στα γραφεία του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ η σύμβαση του έργου  «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού» με υπότιτλο «τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή της Εγνατίας οδού, τη σχεδίαση τριών προτύπων ιστοσελίδας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για τις ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης της Πολιτιστικής Διαδρομής».

Στηγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης

Η σύμβαση υπεγράφη ανάμεσα στον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Σταύρο Μπένο και τον κ. Χρήστο Χιώτη (CTO της ELEGRAD) και εντάσσεται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συνάψει το ΔΙΑΖΩΜΑ με την ΠΑΜΘ (12-01-2018). Μεσω αυτής της συνεργασίας  το ΔΙΑΖΩΜΑ έχει αναλάβει να συνδράμει την Περιφέρεια  στο πλήθος αναγκαίων παρεμβάσεων και δράσεων  “ήπιου”  (soft) χαρακτήρα που αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία  ενός ολοκληρωμένου προϊόντος στον πολιτιστικό τουρισμό και συγκεκριμένα: α) στη Μελέτη Marketing Plan για τη δημιουργία επώνυμου προϊόντος πολιτιστικού τουρισμού, β) στη Μελέτη «Οργάνωση της συμμετοχής της τοπικής οικονομίας στην Πολιτιστική Διαδρομή» και γ) στη Μελέτη «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του πολιτισμού».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email