Λειτουργήστε Εξυπνότερα.
Αυτοματοποιήστε Διαδικασίες.

Αυτοματοποιήστε τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Μετατρέψτε το χάος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των υπολογιστικών φύλλων σε ένα ασφαλές, ευέλικτο και αποδοτικό σύστημα ροής εργασιών.

Συμμετοχή Όλων: Πελάτες, Προμηθευτές και Εργαζόμενοι

Αναθέστε εργασίες σε χρήστες, ρόλους ή ακόμη και σε email διευθύνσεις. Οι εμπλεκόμενοι δεν χρειάζονται λογαριασμό για να συμμετάσχουν στο workflow σας.

Βελτιώστε την επικοινωνία

Σταματήστε την μικροδιαχείριση. Όλοι είναι ενήμεροι για την κατάσταση της διαδικασίας. Βοηθήστε τους εμπλεκόμενους να αφοσιωθούν στην εργασία τους και όχι στην διαδικασία.

Προγραμματίστε τα πάντα

Καθυστερήστε ένα βήμα της ροής εργασίας μέχρι μια καθορισμένη ημερομηνία ή έως ότου παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Πλήρης Έλεγχος

Παρακολουθήστε ποιος έκανε τι και πότε με λεπτομερή χρονολογική σειρά. Περιλαμβάνει σχόλια, timestamps και πληροφορίες βημάτων και κατάστασης.

Feedback & Review

Έλεγχος και επεξεργασία δεδομένων πριν δώσετε έγκριση

Εφαρμόστε διαδικασίες αναθεώρησης που επιτρέπουν στους χρήστες να επεξεργάζονται τα δεδομένα τους πριν υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους. Χρησιμοποιήστε τη λογική της “υπό όρους ροής εργασίας” για να διαμοιράσετε τη διαδικασία ή να παραλείψετε βήματα.

Δυνατό και Ευέλικτο

Πάνω από 40 είδη βημάτων

​Έγκριση, Εισαγωγή Δεδομένων, Ενημερωτικά Μηνύματα, Webhooks, SMS και σύνδεση με πολλές “τρίτες” υπηρεσίες.

Cloud Web Application

Όλη η διαχείριση των εργασιών γίνεται μέσω του Cloud Web Application. Το περιβάλλον του μπορεί να παραμετροποιηθεί στις ανάγκες σας.

Βασισμένο σε λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Βασισμένο στο WordPress, την κορυφαία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για οποιοδήποτε web project, που χρησιμοποιείται σε πάνω από 1/3 του συνολικού αριθμού των ιστοσελίδων παγκοσμίως.

Third Party Integrations

Συνδέεται με μια μεγάλη λίστα υπηρεσιών τρίτων μερών για την αντιμετώπιση ενεργειών κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε βήματος της διαδικασίας. Paypal, Stripe, Zapier, Twilio, Campaign Monitor, Mailchimp και άλλα.

GDPR-Ready & Tokens

Έχοντας εξ’αρχής την λογική data protection by design και χρησιμοποιώντας tokenized URLs σε όλες τις επικοινωνίες μπορείτε να είστε σίγουροι ότι όλα τα δεδομένα και οι διαδικασίες είναι ασφαλείς και κανείς, εκτός από τους εμπλεκόμενους, δεν μπορεί να παρέμβει.

Έτοιμοι να αυτοματοποιήσετε τις εργασίες σας;